EFWA na liście finalistów

EFWA shortlisted as a finalist, Big Sustainability Awards 2022

Mamy przyjemność ogłosić, że zostaliśmy wybrani na finalistę nagrody "Collaboration" podczas tegorocznego The Big Sustainability Expo 2022!

Mamy przyjemność ogłosić, że zostaliśmy wybrani na finalistę nagrody "Collaboration" podczas tegorocznego The Big Sustainability Expo 2022!

Naszym celem jest przyspieszenie rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki poprzez pomoc firmom i organizacjom w redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawie efektywności energetycznej ich stron internetowych, infrastruktury cyfrowej oraz kształtowanie ich podejścia do projektowania i rozwoju rozwiązań technologicznych, w których głównym motorem jest zrównoważony rozwój. Eco-Friendly Web Alliance (EFWA) jest brytyjskim przedsiębiorstwem społecznym o rosnącej obecności na arenie międzynarodowej. EFWA wyznacza standardy dla przyjaznych środowisku i pozytywnych dla klimatu stron internetowych i infrastruktury cyfrowej. Dzięki naszej ogólnoświatowej społeczności specjalistów opracowaliśmy narzędzia i zasoby, które chcemy uczynić jak najbardziej dostępnymi dla wszystkich. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu polega na udoskonaleniu naszych działań, pamiętając o globalnym ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i wymieraniu wielu gatunków - EFWA jest tu liderem.

Współpraca jest podstawą wszystkiego, co robimy

Współpraca leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Połączyliśmy siły z bogatą i zróżnicowaną siecią partnerów i nadal rozwijamy znaczące partnerstwa oraz zmieniamy świat poprzez globalną współpracę.

Big Sustainability Awards 2022

Powstanie Eco-Friendly Web Alliance, samo w sobie jest historią współpracy. Nasze korzenie prowadzą nas do naszego zrównoważonego ekosystemu technologicznego innowacji założonego w 2018 r., Podbudowanego manifestem zrównoważonej innowacji. Zaczęliśmy współpracować z wieloma celowymi i wiodącymi organizacjami zorientowanymi na zrównoważony rozwój, reprezentującymi przedsiębiorstwa, inwestycje, przemysł, grupy rzecznicze i środowiska akademickie, a ta praca założycielska doprowadziła do utworzenia Eco-Friendly Web Alliance.

Nawet w ekosystemie cyfrowym, w gospodarce cyfrowej, osiągnięcie gospodarki obiegowej wykracza daleko poza recykling. Wymaga fundamentalnych zmian w sposobie pozyskiwania zasobów IT, jak również ma wpływ na sposób tworzenia, produkcji, wprowadzania na rynek, konsumpcji, recyklingu i utylizacji infrastruktury lub usług. Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju lub ESG, działająca gospodarka cyrkularna wymaga partnerstwa i współpracy. Z tego powodu EFWA została powołana do życia, aby zawsze być nastawionym na wykorzystanie siły współpracy i ścisłe partnerstwo.

Internet odpowiada za 10 proc. światowego zużycia energii elektrycznej, której znaczna część wytwarzana jest z paliw kopalnych

Internet odpowiada za 10 procent światowego zużycia energii elektrycznej, z czego znaczna część wytwarzana jest z paliw kopalnych. Zmniejszenie śladu węglowego internetu będzie jednym z nadchodzących istotnych wyzwań, aby osiągnąć zerową emisję netto. Energia elektryczna wykorzystywana przez internet obejmuje urządzenia dla użytkowników końcowych, takie jak komputery i telefony, centra danych oraz sieci przesyłowe.

Gdyby jednak same strony internetowe zużywały mniej energii, można by zapobiec wprowadzeniu do atmosfery ogromnych ilości emisji CO2.

Kontynuujemy wkład w IT Sustainability Think Tank z Computer Weekly i innych publikacji, aby naciskać na zmiany w tym sektorze, pracując na rzecz czystszego, bardziej ekologicznego Internetu.

Cel 17 Zrównoważonego Rozwoju ONZ - Partnerstwa na rzecz celów, dostarcza nam wskazówek w tym zakresie, koncentrując się na rozwijaniu partnerstw włączających, współpracy, zbudowanych na zasadach i wartościach ESG i gospodarki cyrkularnej oraz na wspólnej wizji i wspólnych celach, stawiających ludzi i planetę w centrum.

Dołącz do nas w ekologizacji internetu: Chcemy zapobiec wprowadzeniu do atmosfery 500 000 ton CO2e w ciągu dekady, poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez strony internetowe.

Video: https://youtu.be/GKrAMMBripc

Zespół EFWA