Amanda jest doradcą ds. zrównoważonego rozwoju i analitykiem ds. informacji biznesowej w GoGo Quinoa w Kanadzie, gdzie wdraża różne projekty mające na celu poprawę wpływu firmy na środowisko. W 2021 r. Amanda uczestniczyła w pierwszej edycji programu certyfikacyjnego Food and Sustainability, a obecnie wspiera Europejski Instytut Innowacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EIIS) we Włoszech, udzielając mentoringu uczestnikom kolejnych edycji tego kursu.

Amanda ma ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe w różnych działach przemysłu spożywczego, od kontroli jakości, poprzez badania i rozwój, zaopatrzenie, aż po analitykę biznesową, współpracując przy tym z różnymi międzynarodowymi firmami w Meksyku i Kanadzie. Doświadczenia te pozwoliły jej na całościowe zrozumienie biznesu związanego z produkcją żywności, łańcuchem dostaw, dystrybucją i wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Od najmłodszych lat Amanda pracowała jako wolontariuszka w różnych projektach mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. Z pasją angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu - przemawia i uczestniczy w różnych dyskusjach panelowych - pracując na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci dokonać zmian.

Szukaj na stronie