Wyścig do zera - zobowiązanie biznesu i rządu do wyznaczenia bardziej ambitnych celów.

COP26: Technology investment and digital strategy key to 2030 net zero ambitions

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP26 odbędzie się już za kilka miesięcy, a w branży usług komunalnych panuje podniecenie. Raport IPCC "Code Red for Humanity" (Kod czerwony dla ludzkości) jeszcze bardziej zwiększył znaczenie kampanii Race to Zero (Wyścig do zera), zainicjowanej w ubiegłym roku przez rząd Wielkiej Brytanii.

Kampania jest zobowiązaniem biznesu i rządu do wyznaczenia bardziej ambitnych celów, zmierzających do zmniejszenia emisji co najmniej o połowę do 2030 roku i osiągnięcia zerowego bilansu netto do 2050 roku. Jednak wiele organizacji z sektora użyteczności publicznej podjęło to wyzwanie i rozpoczęło realizację planów działania, których celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji operacyjnych do 2030 roku.

Klienci są o wiele bardziej świadomi wyników osiąganych przez swoich dostawców w zakresie inicjatyw odpowiedzialności korporacyjnej oraz wpływu, jaki mają oni na zmiany klimatyczne. Te dwie siły współpracują ze sobą, aby zmusić branżę użyteczności publicznej do wyznaczenia ambitnych celów w zakresie redukcji emisji.

Stanowi to wyjątkowe wyzwanie dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Większość organizacji działających w sektorze użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 10 lat znacznie ograniczyła emisje, poprawiając jednocześnie jakość usług świadczonych konsumentom. Większość z "łatwych zwycięstw" została już osiągnięta. Gdzie zatem branża może się zwrócić w następnej kolejności, aby kontynuować swoje dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2030 roku?

W Sopra Steria wierzymy, że wiele organizacji użyteczności publicznej musi jeszcze bardziej wykorzystać technologie cyfrowe, aby uwolnić potencjał swoich inwestycji technologicznych i zrealizować swoje strategie.

Jednym z obszarów, w którym technologia może mieć istotne znaczenie, jest ciągły rozwój inteligentnych sieci energetycznych. Od końca lat 90. XX wieku rządy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wykorzystują postęp technologiczny, aby uczynić sieci "inteligentniejszymi". W ten sposób powstają bardziej odporne i wydajne systemy, które nie tylko minimalizują zakłócenia, ale także dostarczają konsumentom danych umożliwiających bardziej efektywne zarządzanie własnym zużyciem energii. Kolejnym krokiem transformacyjnym w inteligentnych sieciach jest wykorzystanie technologii blockchain. Zwiększona elastyczność inteligentnych sieci pozwala na integrację różnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki opracowaniu inteligentnych sieci opartych na technologii blockchain z wykorzystaniem tokenów można zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ można zachęcić konsumentów do korzystania z tych źródeł.

Blockchain ma potencjał, by stać się transformacją także dla konsumentów. Na przykład recykling i odpady to trudne zagadnienia, które będą omawiane podczas COP26. Plastik w oceanach często pojawia się na pierwszych stronach gazet, a większość konsumentów jest świadoma konsekwencji swoich nawyków związanych z odpadami. Organizacje użyteczności publicznej mogą wyciągnąć z tego wnioski. Mogą wykorzystać technologię blockchain do śledzenia materiałów poddawanych recyklingowi i tworzyć zachęty, finansowe lub inne, dla ludzi do recyklingu.

Każda rozmowa na temat wykorzystania technologii do redukcji emisji nie może zakończyć się bez wspomnienia o cyfrowych bliźniakach. Cyfrowy bliźniak to wirtualny model w czasie rzeczywistym rzeczywistego podmiotu, składnika majątku, osoby lub procesu. To połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego pozwala na gromadzenie, zrozumienie i analizę danych w niespotykany dotąd sposób. Wartość danych i spostrzeżeń uzyskanych dzięki cyfrowym bliźniakom jest ogromna i może być wykorzystana do usprawnienia operacji i emisji. Jest to jedyny w swoim rodzaju czynnik zakłócający, który można wykorzystać do modelowania przyszłych scenariuszy i wprowadzania usprawnień. Przykładem jest Walencja w Hiszpanii, gdzie dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego opracowano system Digital Twin, który pozwala na gromadzenie ponad sześciu miliardów punktów danych rocznie, zapewniając cenne informacje na temat jego działalności.

Internet rzeczy, cyfrowe bliźniaki i inteligentne czujniki będą miały kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu. Rozwój wzajemnie połączonych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji drastycznie zmieni sposób funkcjonowania branży w przyszłości. Od cyfrowych bliźniaków na skalę globalną po bardziej taktyczne rozwiązania, takie jak SmartValve - innowacyjna, wieloplatformowa aplikacja zaprojektowana specjalnie do planowania i monitorowania wszystkich ręcznych operacji na zaworach, redukująca liczbę źle wykonanych operacji na zaworach, które są główną przyczyną wycieków i pęknięć.

Era po COP26 będzie jednym z najbardziej interesujących i przełomowych okresów, jakie czekają branżę użyteczności publicznej od dziesięcioleci. Budujące jest to, że branża użyteczności publicznej nie postrzega COP26 jako zakończenia, ale jako katalizator do dalszych działań. W Sopra Steria mamy nadzieję, że po COP26 narody zgodzą się na zwiększenie wysiłków w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, co z kolei napędzi innowacje, możliwości i zmiany w przepisach, aby zrealizować globalne ambicje zerowej emisji netto. Inwestycje w technologie cyfrowe oraz opracowanie właściwej strategii technologicznej dla organizacji użyteczności publicznej odegrają kluczową rolę w kształtowaniu tej nowej przyszłości.

Napisała Michelle Scarsbrook, Dyrektor ds. sektora komercyjnego, Sopra Steria

Źródło: UtilityWeek