Zasady i warunki płatności online

Ten instrument płatności online jest dostarczany przez Eco-Friendly Web Alliance (EFWA) Ltd jest zarejestrowany w Anglii i Walii. Company Number: No. 13749776.

Za pośrednictwem tej strony internetowej mogą Państwo uzyskać dostęp do usług handlowych Eco-Friendly Web Alliance (EFWA) Ltd zwanej dalej EFWA. Oprócz niniejszego Regulaminu, świadczenie takich usług będzie podlegało dodatkowym warunkom, o których mogą Państwo zostać poinformowani w momencie składania zamówienia.

a) Siedziba EFWA mieści się pod adresem 40, Bowling Green Lane, London EC1R 0NE, United Kingdom, numer rejestracyjny firmy 13749776.

b) Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z możliwości płatności online.

c) Korzystając z systemu płatności online EFWA, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptują Państwo tych Warunków, prosimy o niekorzystanie z naszego systemu płatności online.  

d) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do następujących rodzajów transakcji kartą internetową w przypadku płatności za opłatę akredytacyjną za stronę przyjazną środowisku, opłatę akredytacyjną za stronę pozytywną dla klimatu i/lub usługę eko-optymalizacji oraz za wszelkie usługi związane z sekwestracją dwutlenku węgla, takie jak ponowne zalesianie za pośrednictwem osób trzecich, w przypadku gdy obowiązują ich warunki.

e) akredytacji EFWA, corocznych odnowień i warsztatów szkoleniowych, w którym to przypadku zawierasz umowę z EFWA.

f) EFWA może zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu bez powiadomienia. Każda transakcja podlega warunkom, które obowiązywały w momencie jej zawierania. Zmiany będą miały zastosowanie do wszelkich kolejnych transakcji z EFWA. Wszystkie płatności z wykorzystaniem instrumentu płatności online podlegają następującym warunkom.

g) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy akredytacji lub innych usług, z jakichkolwiek etycznych i uzasadnionych powodów.

h) Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się, że otrzymałeś te Warunki w sposób, który możesz jasno zrozumieć; akceptujesz w pełni ich najnowszą wersję; jesteś zobowiązany do zapłacenia za zakupione Usługi; i rozumiesz, że akceptując OWU tworzy się Umowa.

i) Lubimy być na bieżąco, więc niniejsze Warunki mogą ulec zmianie w przyszłości. Ale wersja, która ma zastosowanie do Ciebie jest ta, która jest dostępna na stronie internetowej w momencie dokonywania zakupu. Jeśli nie zgadzasz się z najnowszymi Warunkami i nie akceptujesz ich, będziesz musiał przestać korzystać z naszych Usług.

j) Akceptując niniejsze warunki, zgadzasz się, że nie ma partnerstwa, zatrudnienia lub relacji agencji między nami. Ani Ty, ani my nie zamierzamy, aby jakakolwiek strona trzecia mogła egzekwować którykolwiek z tych warunków.

Waluta

1. Wszystkie opłaty podane są w funtach szterlingach brytyjskich (GBP). Wszelkie koszty przewalutowania, lub inne opłaty i koszty poniesione przez Państwa podczas dokonywania płatności lub przetwarzania zwrotu, będą ponoszone przez Państwa i nie będą odliczane od jakichkolwiek opłat należnych EFWA.

Płatność online

2. Wszystkie zakupy są realizowane przez naszego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych na podstawie ich regulaminu, który zostanie udostępniony Państwu przed każdym zakupem.

3. Metody płatności dostępne u naszego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych zostaną wskazane w momencie dokonywania zakupu.

4. EFWA nie przechowuje samodzielnie żadnych danych dotyczących Państwa karty płatniczej.

5. Jeśli Twoja płatność się powiedzie, otrzymasz powiadomienie o potwierdzeniu dokonanej płatności. W przypadku niepowodzenia, otrzymają Państwo informację, że płatność nie powiodła się. EFWA nie udziela informacji na temat przyczyn niepowodzenia płatności, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą karty.

6. Jeśli dostawca karty odmówi płatności, EFWA nie ma obowiązku informowania Państwa o tym fakcie. Należy sprawdzić w swoim banku / dostawcy kart kredytowych / debetowych, czy płatność została potrącona z Państwa konta.

Odpowiedzialność

7. Ponosisz odpowiedzialność finansową za wszystkie zakupy dokonane u nas za pośrednictwem serwisu EFWA, a także za wszelkie straty, jakie poniesiemy, jeśli naruszysz Regulamin lub niewłaściwie wykorzystasz nasze Usługi. Dotyczy to również sytuacji, w których świadomie pozwalasz komuś innemu na korzystanie z Twojego konta w celu dokonania zakupu.

8. Po zakończeniu transakcji zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia weryfikujący szczegóły transakcji przez naszego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wszystkie informacje o transakcji i inne szczegóły są poprawne. EFWA nie ponosi odpowiedzialności za zaksięgowanie płatności na niewłaściwym koncie w przypadku podania niedokładnych informacji.

9. EFWA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli płatność zostanie odrzucona lub odmówiona przez dostawcę karty kredytowej/debetowej z jakiegokolwiek powodu.

10. EFWA nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są możliwe do przewidzenia. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że się wydarzy lub jeśli w momencie zawierania Umowy zarówno my, jak i Państwo wiedzieli, że może się wydarzyć. Nie odpowiadamy również za straty poniesione przez Klienta, które nie są związane z naszymi Usługami.

11. EFWA nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu płatności online z powodu problemów technicznych niezależnych od nas.

12. W żadnym wypadku EFWA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, za pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z instrumentu płatności online.

13. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza odpowiedzialności EFWA za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub oszustwem EFWA.

14. Niezależnie od powyższego ani my, ani Klient nie będziemy odpowiedzialni wobec drugiej strony za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe wynikające z zaniedbania lub z innych przyczyn. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność na mocy Umowy nie przekroczy ceny zapłaconej nam przez Klienta za jakiekolwiek Usługi związane z roszczeniem.

Dane

15. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na nasze polityka prywatności, który jest włączony do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Należy mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza granicami kraju (w tym, jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską) oraz że dane użytkownika mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Gwarancje

16. Użytkownik gwarantuje, że:

 • Masz ukończone 18 lat;
 • Karta płatnicza użyta do dokonania płatności jest legalnie posiadana przez Ciebie i wydana na Twoje nazwisko;
 • Użytkownik ma odpowiednie uprawnienia do ważnego zaakceptowania Warunków i dokonania odpowiedniej płatności; oraz
 • Podane przez Panią/Pana informacje są prawdziwe i dokładne.

17. EFWA może według własnego uznania przeprowadzić takie kontrole, jakie uzna za stosowne przed przetworzeniem płatności kartą kredytową lub debetową od użytkownika, ze względów bezpieczeństwa. W przypadku, gdy EFWA nie jest przekonana o wiarygodności posiadacza karty, EFWA będzie miała prawo do odrzucenia płatności.

Ochrona danych

18. Dane, które podajesz podczas transakcji płatności online, są bezpiecznie przechowywane przez EFWA na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz zgodnie z naszą polityką prywatności i będą wykorzystywane wyłącznie w celu odnotowania Twojej płatności oraz w procesach księgowych. Korzystając z naszego instrumentu płatności online, wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych naszemu dostawcy usług płatności online wyłącznie w celu przetwarzania i administrowania płatnością online. Państwa dane będą traktowane jako poufne. EFWA nie będzie przekazywać ani ujawniać Państwa danych osobowych żadnym innym stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane przez prawo lub nakaz sądowy. Nasz dostawca usług płatniczych będzie przechowywał niektóre dane osobowe, abyśmy mogli uzyskać dostęp do zapisów płatności w przypadku pytań lub niekompletnych informacji dotyczących płatności. Wszelkie dane dotyczące karty kredytowej lub debetowej podane przez Państwa nie będą przechowywane w całości. Informacje będą przechowywane tylko przez rozsądny okres, a następnie zostaną bezpiecznie zniszczone.

19. EFWA nie przechowuje w żaden sposób danych dotyczących Państwa karty kredytowej lub debetowej.

20. EFWA nie ponosi odpowiedzialności za brak należytego zabezpieczenia przez Użytkownika danych przed dostrzeżeniem ich na swoim ekranie przez inne osoby w trakcie realizacji płatności online.

Zakończenie umowy i zwroty -. z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić w odniesieniu do naszych usług.

21. Jeśli kończysz Umowę z powodu określonego w punktach od 1 do 5 poniżej, Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a my zwrócimy Ci w całości dokonane przez Ciebie płatności, których to dotyczy. Powodami tymi są:

 • Poinformowaliśmy użytkownika o nadchodzącej zmianie usług lub niniejszych warunków, na którą użytkownik nie wyraża zgody (patrz punkt "i" powyżej);
 • Poinformowaliśmy Cię o błędzie w cenie lub opisie zamówionej usługi lub zakupu, a Ty nie chcesz kontynuować;
 • Istnieje ryzyko, że nasza zdolność do wykonania usługi może być znacznie opóźniona z powodu wydarzeń poza naszą kontrolą;
 • Zawiesiliśmy usługi z przyczyn technicznych lub powiadomiliśmy Cię, że zamierzamy je zawiesić z przyczyn technicznych, w każdym przypadku na okres dłuższy niż 14 dni; lub
 • Masz prawo do zakończenia Umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle.

Korzystanie z prawa do zmiany zdania

22. Możesz anulować każdy zakup lub swój abonament do 14 dni od złożenia zamówienia. Nie musisz podawać przyczyny rezygnacji, a my w ciągu 14 dni od poinformowania nas o chęci rezygnacji, zwrócimy Ci pieniądze za tę płatność tą samą metodą, którą użyłeś do jej dokonania. Jest to zgodne z Twoimi prawami prawnymi wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta z 2015 r. i rozporządzenia o umowach konsumenckich z 2013 r. Szczegółowe informacje na temat Twoich praw prawnych znajdziesz na stronie Citizens Advice www.adviceguide.org.uk lub zadzwoń pod numer 03454 04 05 06.

23. Użytkownicy muszą wysłać wiadomość e-mail do EFWA na adres admin@ecofriendlyweb.org jednoznaczne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od Umowy zawierające:

 • data zakupu
 • Służba zakupiła
 • nazwa użytkownika

24. Poprzez korzystanie z naszych Usług, mówisz nam, że nie jesteś wymieniony na żadnej liście sankcji związanych z wyznaczonymi lub zablokowanymi osobami, nałożonych, administrowanych lub egzekwowanych od czasu do czasu przez UE i wdrażanych przez jej państwa członkowskie, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości Wielkiej Brytanii, rząd Stanów Zjednoczonych, w tym administrowanych przez Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych, lub inne odpowiednie organy mające jurysdykcję nad Tobą lub nami od czasu do czasu, które zakazałyby Ci korzystania z naszych Usług.

25. Własność intelektualna. Zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej (dla uniknięcia wątpliwości, w tym, ale nie tylko, prawa autorskie i moralne) do wszystkich materiałów EFWA. Dostęp do naszej strony internetowej nie daje żadnych praw własności intelektualnej z nimi związanych, poza prawem do korzystania z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami. W żadnym wypadku nie można kopiować, przedstawiać, zmieniać, przekazywać ani publikować żadnej części naszej strony internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Prawo właściwe i jurysdykcja

26. Korzystanie przez Państwa z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania ze strony internetowej podlegają prawu Anglii i Walii, z wyjątkiem sekcji od 27 do 39 poniżej.

Klienci z Unii Europejskiej

27. Odszkodowanie - Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę EFWA, podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, co-branderów, partnerów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami - w tym między innymi przed kosztami i opłatami prawników - zgłoszonymi przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z lub w związku z zawinionym korzystaniem z Usług lub połączeniem z nimi, naruszeniem niniejszych Warunków, naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich lub przepisów ustawowych przez Firmę lub jej podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, co-branderów, partnerów i pracowników w zakresie dozwolonym przez odpowiednie obowiązujące prawo.

Klienci z Australii

Ograniczenie odpowiedzialności

28. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza, nie ogranicza ani nie modyfikuje żadnej gwarancji, rękojmi, warunku, prawa lub środka prawnego, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 roku (Cth) lub podobnego ustawodawstwa stanu i terytorium i które nie mogą być wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane (prawo niewyłączalne).

29. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nasza odpowiedzialność wobec Użytkownika, w tym odpowiedzialność za naruszenie niewyłączalnego prawa oraz odpowiedzialność, która nie jest w inny sposób wyłączona na mocy niniejszego Regulaminu, jest ograniczona, według wyłącznego uznania Spółki, do ponownego wykonania usług lub zapłaty kosztów ponownego wykonania usług.

Klienci ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

30. W drodze wyjątku od warunków zawartych w niniejszym dokumencie, następujące warunki mają zastosowanie do mieszkańców USA kupujących jakąkolwiek usługę na naszej stronie internetowej.

31. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy. Określa ona prawnie wiążące warunki korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, takie jak przyznanie i zrzeczenie się praw, ograniczenia naszej odpowiedzialności, Twoje zwolnienie z odpowiedzialności wobec nas oraz arbitraż niektórych sporów.

32. Nasza strona oraz wszystkie treści, usługi zawarte na lub w inny sposób udostępnione Państwu za pośrednictwem naszej strony są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak dostępne". Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania naszej strony lub treści lub usług zawartych na naszej stronie lub w inny sposób udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem naszej strony, chyba że określono inaczej na piśmie. Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że nasza strona lub jej serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Użytkownik wyraźnie zgadza się, poprzez korzystanie z naszej strony, że korzystanie z niej odbywa się na jego wyłączne ryzyko i że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z niezbędnym serwisem lub naprawą wszelkich urządzeń używanych w związku z korzystaniem z naszej strony.

33. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, my i nasze podmioty stowarzyszone zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie tylko, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, my i nasze podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, roszczenia, obrażenia lub odpowiedzialność wynikającą lub związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony, lub z jakichkolwiek informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania, jeśli dotyczy) lub usług zawartych lub w inny sposób udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem naszej strony, w tym, ale nie wyłącznie, bezpośrednie lub pośrednie utracone zyski lub utracone szkody biznesowe, szkody pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i trzymać nas, nasze podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów, nieszkodliwych od i przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, żądaniami, zobowiązaniami, kosztami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z lub związanymi z niedozwolonym korzystaniem z tej strony przez Ciebie, oraz wszelkimi innymi naruszeniami niniejszych warunków korzystania przez Ciebie. Powyższe postanowienie dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania może nie mieć zastosowania do konsumentów w stanie new jersey lub w innych jurysdykcjach, w których jest to prawnie zabronione.

34. Jeśli jesteś niezadowolony z naszej strony lub jakichkolwiek materiałów na naszej stronie, lub z któregokolwiek z naszych warunków użytkowania, Twoim jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z naszej strony.

35. Do niniejszego Kontaktu zastosowanie ma Federalna Ustawa o Arbitrażu oraz federalne prawo arbitrażowe.

36. Użytkownik zgadza się, że arbitraż będzie prowadzony przez American Arbitration Association ("AAA"), https://www.adr.org, lub 1-800-778-7879. Możesz skontaktować się z AAA, aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczęcia postępowania arbitrażowego. Płatność wszystkich opłat za złożenie wniosku, opłat administracyjnych i opłat za arbitraż będzie regulowana przez odpowiednie przepisy AAA. Mogą Państwo zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu przez telefon, na podstawie pisemnych oświadczeń lub osobiście w okręgu, w którym Państwo mieszkają lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu.

37. ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO I PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Użytkownik i firma Moneybookers zgadzają się na wniesienie wszelkich sporów do arbitrażu wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie na zasadzie powództwa zbiorowego, skonsolidowanego, łącznego, reprezentatywnego lub kolektywnego. Arbiter jest upoważniony wyłącznie do wysłuchania i określenia indywidualnego roszczenia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie, a nie w postępowaniu arbitrażowym, użytkownik i my zrzekamy się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych lub do wniesienia pozwu zbiorowego, skonsolidowanego, połączonego, reprezentatywnego lub kolektywnego przeciwko drugiej stronie.

38. POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE I SĄDOWE RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE. Arbiter może przyznać odszkodowanie i inne zadośćuczynienie, w tym nakazowe, deklaratywne lub ustawowe. Nie ma jednak sędziego ani ławy przysięgłych, a kontrola sądowa orzeczenia arbitra jest ograniczona. Odkrycia w arbitrażu są również ograniczone zgodnie z zasadami AAA. Ponadto, jak określono powyżej, Użytkownik zrzeka się możliwości nadzorowania lub określania przez arbitra pozwów zbiorowych, skonsolidowanych, połączonych, reprezentatywnych lub kolektywnych.

39. Ważne: ten punkt ogranicza pewne prawa, w tym prawo do prowadzenia postępowania sądowego, prawo do procesu z udziałem ławy przysięgłych oraz prawo do udziału w jakiejkolwiek formie powództwa klasowego, skonsolidowanego, zbiorczego, reprezentacyjnego lub zbiorowego. Inne prawa i środki zaradcze, które przysługiwałyby użytkownikowi lub firmie BUSA w sądzie, również mogą nie być dostępne w arbitrażu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z admin@ecofriendlyweb.org

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci dokonać zmian.

Szukaj na stronie