Co to znaczy ślad węglowy?

What does carbon footprint mean? Why is it important in the fight against climate change?

Cały świat jest pod wpływem zmian klimatu, które skutkują szybko zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym ekstremalnymi falami upałów, powodziami i ulewami. Zrozumienie źródeł emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych jest kluczowe dla podjęcia kroków w celu ograniczenia emisji i osiągnięcia neutralności węglowej, zgodnie z sugestią Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Co właściwie oznacza carbon footprint i dlaczego jest ważny w tej sytuacji?

Co to znaczy ślad węglowy?

Twoje codzienne decyzje mają wpływ na środowisko, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na weekendowy wyjazd, czy ugotujesz pieczeń w garnku. Prostym sposobem na opisanie tego wpływu jest ślad węglowy. Wielkość śladu węglowego jest określana przez kilka czynników. Głównym z nich jest ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez daną czynność do atmosfery.

Ślad węglowy można znaleźć w ludziach, produktach i całych sektorach. Twój codzienny dojazd do pracy, jedzenie, które jesz, ubrania, które kupujesz, wszystko, co marnujesz i wiele więcej, wszystko to składa się na twój osobisty ślad. Obciążenie środowiska wzrasta wraz z wielkością Twojego śladu.

Musimy podjąć dwa działania, aby zatrzymać załamanie klimatu i złagodzić jego najgorsze skutki: chronić nasze najwspanialsze siły naturalne w walce ze zmianami klimatu, w tym lasy, łąki, lasy namorzynowe i bagna pływowe, które magazynują znaczne ilości węgla, oraz przejść na gospodarkę niskoemisyjną.

Każdy musi znacząco zredukować swój ślad węglowy, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, od osób prywatnych, przez przemysł, po narody. Oto szczegóły i instrukcje, których potrzebujesz, aby zacząć działać.

Jak oblicza się ślad węglowy?

Pomiar nie tylko emisji CO2, ale także innych gazów cieplarnianych, takich jak podtlenek azotu i metan, które są 25 razy silniejsze od węgla, pozwala na oszacowanie śladu węglowego danej osoby. Wpływ każdego z tych gazów jest sumowany i otrzymuje jedną wartość w tonach metrycznych dwutlenku węgla (MT CO2e). Analiza cyklu życia oraz analiza input-output to dwie najczęściej stosowane techniki szacowania śladu węglowego. Podczas oceny cyklu życia bierze się pod uwagę cały cykl życia produktu, od produkcji do utylizacji. Polega ona na sumowaniu tak wielu ścieżek emisji, jak to tylko możliwe.

Druga technika, znana jako analiza input-output, przypisuje ślad do produktu w zależności od jego ceny poprzez wykorzystanie intensywności emisji dwutlenku węgla, która jest wyrażona w kilogramach CO2 na dolara wydanego na produkty. Metoda ta jest znacznie szybsza i może obsługiwać ogromne ilości danych, ponieważ jest całkowicie zautomatyzowana. Kluczową wadą tej metody jest to, że nie jest ona w stanie zarządzać danymi specyficznymi dla produktu, takimi jak te związane z niskoemisyjnymi źródłami.

W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze skromnymi czy ogromnymi ilościami danych, musimy zdecydować, którą metodę zastosować. Aby pomóc Ci w obliczeniu Twojego własnego śladu węglowego, istnieje mnóstwo kalkulatorów online. Jednak wyniki pomiędzy stronami internetowymi mogą się znacznie różnić w zależności od zastosowanych metod. Kalkulator da ci przybliżony obraz tego, jak bardzo przyczyniasz się do emisji gazów cieplarnianych w środowisku, nawet jeśli jest to tylko szacunek. Może to również stanowić lepszą inspirację do wprowadzenia ekologicznych zmian w stylu życia.

Jak można zmniejszyć swój ślad węglowy? 

Podczas codziennego życia uwalniamy do atmosfery gazy cieplarniane. Możemy zmniejszyć naszą emisję gazów cieplarnianych - redukcję emisji dwutlenku węgla - poprzez zminimalizowanie naszego śladu węglowego. Przyszłe pokolenia mogą skorzystać z decyzji, które podejmujemy każdego dnia w odniesieniu do naszych domów, wakacji, konsumpcji żywności oraz tego, co kupujemy i wyrzucamy. Na przykład dieta wegetariańska lub wegańska jest lepsza dla środowiska niż taka, która zawiera dużo mięsa.

Zmniejszenie śladu węglowego firmy jest niezbędne dla zachowania zgodności z przepisami i zaangażowania interesariuszy. Przyjęcie skutecznych strategii redukcji emisji jest niezbędne dla sukcesu przedsiębiorstwa. Firmy mogą inwestować w działania zrównoważone ekologicznie w takim zakresie, w jakim wychwytują one tę samą ilość emisji gazów cieplarnianych, za którą dana organizacja lub działania są odpowiedzialne, w celu skompensowania emisji, których nie są w stanie wyeliminować lub zredukować. Na przykład, przekazywanie pieniędzy na projekty zrównoważone ekologicznie jest jednym ze sposobów kompensowania emisji, jeśli interesariusze firmy nie są w stanie zrezygnować z latania lub podróży na duże odległości.

Czynienie świata czystszym i bardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym jest obowiązkiem każdego, w tym osób fizycznych i sektora prywatnego. Nie myślimy o internecie jako o przyczynie zmian klimatycznych, ale internet jest odpowiedzialny za 3,7% globalnej emisji dwutlenku węgla, czyli więcej niż lotnictwo (3%). Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania centrów danych, sieci przesyłowych i urządzeń użytkowników jest ogromna. Duża część tej energii pochodzi z paliw kopalnych.

Organizacja Eco-Friendly Web Alliance (EFWA) wyznaczyła standardy dla przyjaznych dla środowiska i klimatu stron internetowych oraz infrastruktury cyfrowej. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu wymaga poprawy sposobu, w jaki działamy, pamiętając o globalnym ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i wymieraniu wielu gatunków - a EFWA jest liderem w tej dziedzinie.

Jaka jest szacowana emisja dwutlenku węgla przez Twoją stronę internetową? Pobierz bezpłatny audyt.

Ślad węglowy stron internetowych

Eco-Friendly Web Alliance wspiera prace naszych kolegów z branży nad badaniem i rozwijaniem aktualnego, jednolitego podejścia w tym zakresie. Chociaż używamy własnych narzędzi, metodologia opiera się na tym ujednoliconym podejściu uzgodnionym wśród naszych kolegów z branży.

Kalkulator węglowy na stronie www.websitecarbon.com to polecane przez nas narzędzie, które pozwala na dość dobre oszacowanie emisji dwutlenku węgla przez Twoje strony internetowe. Obliczenia opierają się na transferze danych, który ma miejsce podczas ładowania strony internetowej, ponieważ ilość danych jest bezpośrednio skorelowana ze zużyciem energii. Kalkulator węglowy mierzy dane przesyłane przez kabel podczas ładowania strony internetowej i mnoży je przez dostępne dane dotyczące zużycia energii. Istnieje korekta dla powtarzających się wizyt tych samych użytkowników na Twojej stronie, ponieważ mogą oni mieć te pliki zapisane w pamięci podręcznej na swoich urządzeniach. Inne przydatne narzędzie w tym zakresie to www.ecograder.com.

Przyłącz się do nas w ekologizowaniu internetu: Chcemy zapobiec przedostaniu się do atmosfery 500 000 ton CO2e w ciągu dekady poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez strony internetowe, w tym Twoją.

Zdobądź swój bezpłatny pełny audyt strony internetowej z Eco-Friendly Web Alliance.

Ślad węglowy według krajów

Według Joint Research Centre Unii Europejskiej poniżej znajduje się 10 krajów o największej emisji CO2 na świecie (całkowita ilość CO2 w Mt).

  1. Chiny - 11680,42
  2. Stany Zjednoczone - 4535.30
  3. Indie - 2411,73
  4. Rosja - 1674,23
  5. Japonia - 1061,77
  6. Iran - 690,24
  7. Niemcy - 636,88
  8. Korea Południowa - 621,47
  9. Arabia Saudyjska - 588,81
  10. Indonezja - 568,27

Napisany przez Zespół EFWA